Katalog - ITES


zpt do katalogu

koda 120 LS (verze na vyslaku)

rok: 1985

materil: plast

pohon: baterie

popis: Ovldan dlkov vyslakou. Jzda vped-vzad, vlevo-vpravo. Cena cca 1900,-Ks. Vrobce - TESLA Lankroun k.p. zvod Jablonn nad Oh.


koda 120 LS (verze na vyslaku)

Foto J.Brett

koda 120 LS (verze na vyslaku)

Foto D.Mihalovi

koda 120 LS (verze na vyslaku)

koda 120 LS (verze na vyslaku)

koda 120 LS (verze na vyslaku)

Prototyp

koda 120 LS (verze na vyslaku)Copyright © 2005 - StareHracky.cz.
Všechna práva vyhrazena.Veškeré ochranné známky na těchto stránkách jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků a jejich použití je chráněno zákonem. Ochranné známky těchto výrobců jsou na těchto stránkách vyobrazeny pouze za účelem informování veřejnosti o původu a výrobci takto označeného zboží.


MuzeumAuticek.cz

Abrex.cz