Katalog - ITES


zpt do katalogu

lun Orava + Souprava lod

rok: 1960

materil: plast

pohon: baterie

popis: Ovldn pneumatick balnkem spojenm s lod hadikou nebo mechanick roubem na zdi. Podrobnj popis zaslal p. Slab - Samostatn lun Orava je na dlkov ovldn s pomoc tenk dut burky ,kter je spojena s lod. Ovldan lunu gumovm balnkem pes burku a menm balnkem, kter je umstn na zdi hned nad na kyvnou vakou a kormideln pkou. Pi zmknut balonku se pomoc vzduchu nafoukl mal balonek a tm dolo ke stlaen vaky a zrove k sepnut motorku. Motorek byl vypnut ,kdy bylo kormidlo vyklonno do prava(v tto poloze kormidlo brzdilo). V ostatnch polohch byl motorek v chodu, a tak bylo mono ovldat lun a urovat smr plavby. lun mohl plout jen v ped , vleo a pravo.Burka byla dlouh cca 4m a to bylo dostaujc pro ovldn lunu.K napjen lunu se pouval typ baterie 230. lun se jet vyrbl bez dlkovho ovldn s rznmi nstavbami: lun Orava, Pionr a Remorkr. Uveden lunu do chodu bylo tm schodn s pedelm modelem.lunu se vychllo kormidlo do danho smru a tm dolo i k sepnut motorku a lun se rozjel.


lun Orava + Souprava lod

lun Orava + Souprava lod

Foto P.Lika

lun Orava + Souprava lod

lun Orava + Souprava lod

lun Orava + Souprava lod

lun Orava + Souprava lod

lun Orava + Souprava lod

lun Orava + Souprava lod

lun Orava + Souprava lod

lun Orava + Souprava lod

lun Orava + Souprava lod

lun Orava + Souprava lodCopyright © 2005 - StareHracky.cz.
Všechna práva vyhrazena.Veškeré ochranné známky na těchto stránkách jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků a jejich použití je chráněno zákonem. Ochranné známky těchto výrobců jsou na těchto stránkách vyobrazeny pouze za účelem informování veřejnosti o původu a výrobci takto označeného zboží.


MuzeumAuticek.cz

Abrex.cz